Co można zrobić, jeśli rodzic unika płacenia zasądzonych alimentów

Adwokat zajmujący się prawem rodzinnym może nam pomóc przeprowadzić sprawę o alimenty na dziecko.

Zwykle w najlepszym interesie rodzica nieposiadającego opieki nad dzieckiem jest stawienie się w sądzie w celu zakwestionowania sprawy o alimenty na dziecko. Jeśli rodzic nie stawi się w sądzie i wydane zostanie nakaz zaoczny, alimenty mogą być nadal pobierane, a płatności mogą być należne od urodzenia, lub w momencie złożenia wniosku. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zmiany nakazu alimentacyjnego, jeśli sytuacja rodzica uległa dużej zmianie.

Co można zrobić, jeśli rodzic unika płacenia zasądzonych alimentów

Jak skutecznie wyegzekwować alimenty?

Jest to często konieczne w przypadku zawarcia nowego małżeństwa, utraty pracy, które mogą zmienić ustalenia dotyczące opieki, jeśli dochód został w jakiś sposób zmieniony lub jeśli w różnych okolicznościach konieczne jest zwiększenie lub zmniejszenie alimentów na dzieci. Czasami dochodzi również do sytuacji, kiedy mężczyzna kwestionuje swoje ojcostwo i trzeba wykonać badanie genetyczne, aby zasądzić alimenty.

Niepłacenie alimentów może spowodować nałożenie dodatkowych kar na niepłacącego rodzica. W pierwszej kolejności zajmowane są dochody, a komornik pobiera ja na poczet niespłaconych alimentów. Paszport oraz prawo jazdy mogą zostać cofnięte lub unieważnione, gdy zalega się przez pewien czas z płaceniem alimentów. Czasami dochodzi do zawieszenia lub cofnięcia innych licencji, takich jak licencja łowiecka lub wędkarska lub na wykonywanie zawodów, licencje zawodowe lub biznesowe.

Sąd może również wydać nakaz aresztowania i zapłacenia grzywny, jeśli rodzic przez długi czas uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, podróżuje do innego kraju, próbując uniknąć płacenia alimentów. Strona niepłacąca może zostać wezwana do stawienia się w sądzie. Jeśli nie ma rozsądnego lub uzasadnionego wyjaśnienia uchylania się od płacenia alimentów, sąd może nałożyć karę więzienia lub wydać dodatkowe nakazy w celu zapewnienia zapłaty. Więcej informacji na temat egzekwowania alimentów znajdziesz na stronie https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty/. Przy ustalaniu, jakie podjąć działanie, sąd może rozważyć, czy podjęcie takich czynności jest skuteczne, jeśli może to zakłócić zdolność rodzica do pracy i płacenia alimentów w przyszłości.

Previous post Czemu ciągle masz takie stare wyroby skórzane w swoim domu?
Next post Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Wielkiej Brytanii